Garanti

Vi lämnar 2 års garanti på av oss utfört arbete och tillhandahållet material enligt Konsumenttjänstlagen.