Hur säker är din fastighet?

Visste du att din villa, sommarstuga, affärsfastighet eller bostadsrättslägenhet också har en elanläggning? Det är innehavaren som ansvarar för att elen i fastigheten är säker
och används på rätt sätt.

Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat.

De större försäkringsbolagen uppger att 20-30 procent av alla bränder i Sverige orsakas av elfel. Som fastighetsägare riskerar du också nedsatt försäkringsbelopp om orsakerna till brand eller annan olycka berott på bristfälliga elinstallationer.

Genom att anlita oss får du professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar.

Vi börjar med att göra en statuskontroll av din elanläggning.
Vi testar centralen och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. 

 Därefter får du ett skriftligt utlåtande vad som eventuellt måste åtgärdas samt sådant som vi rekommenderar att man bör åtgärda.
Visar testet att din elanläggning inte är säker eller att den kan bli bättre, kan vi lämna kostnadsförslag på åtgärderna.
Klicka på länken www.eio-eltest.se och läs mer 
eller tag kontakt med info@fosieelservice.se