Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren är en billig livförsäkring och ett bra komplement till andra säkerhetsanordningar i en elinstallation.

Jordfelsbrytaren utvecklades för att skydda personer, djur och egendom vid direkt och indirekt beröring. Den mäter jordfelsströmmar mot jord.

En vanlig missuppfattning är att jordfelsbrytare bara fungerar om de sitter i jordade uttag, men de ger ett gott personskydd även i ojordade uttag.